تبلیغات
احکام نماز

احکام نماز

مساله- نماز با گفتن«الله اکبر» شروع می شود و با سلا م به پایان می رسد.

مساله- آنچه در نماز انجام می شود یا واجب است یا مستحب.

مساله- واجبات نماز، یازده چیز است که برخی رکن و برخی غیر رکن است.

واجبات نماز

نیت؛ تکبیره الاحرام؛ قیام(ایستادن هنگام تکبیره الاحرام و قیام متصل به رکوع، یعنی ایستادن پیش از رکوع ) ؛ رکوع؛ سجود،قرائت؛ ذکر؛ تشهد، سلام، ترتیب و موالات.

رکن های نماز

نیت؛تکبیره الاحرام؛ قیام، رکوع، سجود.

رساله ی احکام جوانان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 


نوشته شده در یکشنبه 27 آذر 1390 ساعت 07:24 ب.ظ توسط فاطمه گل آبادی نظرات |

مساله-اذان واقامه باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود واگر قبل از وقت بگویید باطل است.

مساله- اقامه باید بعد از اذان گفته شود واگر آن را قبل از اذان بگویید صحیح نیست.

مساله- بین جمله های اذان و اقامه نباید زیاد فاصله باشد وگرنه باید دوباره آن را از سر بگیرید.

مساله- اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشندکسی که با آن جماعت نماز می خواند، نباید برای خود اذان و اقامه بگوید.

مساله- اگر انسان برای خواندن نماز جماعت به مسجد برودو ببیند که نماز تمام شده و برای نماز جماعت اقامه و اذان گفته شده باشد، تا وقتی صفها بهم نخورده و جمعیت متفرق نشده باشد، بنابر احتیاط واجب نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید.

مساله- نماز مستحبی اذان و اقامه ندارد، همچنین نماز های واجب دیگر غیر از نماز یومیه.


نوشته شده در جمعه 25 آذر 1390 ساعت 07:22 ب.ظ توسط فاطمه گل آبادی نظرات |

مساله- در حال ناچاری نماز خواندن بر چیزی که حرکت می کند، مانند اتومبیل و در جایی که سقف آن کوتاه است و یا جایش تنگ است، مانند سنگر، اشکال ندارد.

مساله- باید در نماز، زن عقب تر از مرد بایستد و جای سجده او از جای سجده ی مرد کمی عقب تر باشد و گرنه نماز باطل است. در این حکم محرم و غیر محرم تفاوتی ندارد، ولی اگر میان زن و مرد دیوار یا پرده یا مانند آن باشد یا به اندازه ی ده زراع (تقریبا 5 متر) فاصله باشد، اشکال ندارد.

مساله- اگر زن در کنار مرد یا جلوتر بایستد و باهم وارد نماز شوند نماز هر دو باطل است اما اگر یکی قبلا وارد نماز شود، نماز او صحیح و نماز دومی باطل است.

مساله- انسان باید رعایت ادب را بکند و جلوتر از قبر پیغمبر(ص) و امامان(ع) نماز نخواند، و اگر موجب هتک احترام شود، نماز باطل است.

مساله- مستحب است، انسان نمازهای واجب را در مسجد بخواند، و در اسلام بر این مساله سفارش بسیار شده است.

رساله ی احکام جوانان (حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی)


نوشته شده در چهارشنبه 23 آذر 1390 ساعت 09:57 ب.ظ توسط فاطمه گل آبادی نظرات |

مساله- مکانی که انسان بر آن نماز می خواند باید دارای شرایط زیر باشد:

الف) مباح باشد.(غصبی نباشد)

ب) بی حرکت باشد(مانند اتومبیل در حال حرکت نباشد؛ ولی در قطار و هواپیما اگر انسان بتواند تعادل خود را حفظ کند و سمت قبله را رعایت نماید نماز خواندن مانعی ندارد.)

ج) جای آن تنگ و سقف آن کوتاه نباشد تا بتواند قیام و رکوع و سجود را بطور صحیح انجام دهد.

د) جایی که پیشانی را می گذاری(در حال سجده) پاک باشد.

ه) مکان نماز گزار اگر نجس است، تر نباشد که به بدنن یا لباس وی سرایت کند، ولی اگر خشک باشد، مانعی ندارد.

و) جایی که پیشانی  را به سجده می گذارد؛ از جای قدمهای او، بیش از چهر انگشتبسته پست تر یا بلند تر نباشد، ولی اگر شیب زمین کم باشد اشکالی ندارد.


نوشته شده در دوشنبه 21 آذر 1390 ساعت 09:42 ب.ظ توسط فاطمه گل آبادی نظرات |

پوشاندن بدن در نماز احکام خاص و جالبی داره. مطمئنم شما هم از خوندنش پشیمون نمی شید. پس به ادامه ی مطلب برید.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 19 آذر 1390 ساعت 09:11 ب.ظ توسط فاطمه گل آبادی نظرات |

مساله- خانه ی کعبه، که در شهر مکه و در مسجدالحرام قرار دارد، «قبله» ما مسلمان هاست و نماز گذار باید رو به آن نماز بخواند.

مساله- کسی که بیرون شهر مکه و دور از آن است اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله نماز می خواند کافی است. قبله را می توان به وسیله ی قبله نما یا مساجد یا قبور مسلمانان تشخیص داد.


نوشته شده در پنجشنبه 17 آذر 1390 ساعت 09:11 ب.ظ توسط فاطمه گل آبادی نظرات |

مساله- نماز های غیر روزانه دارای وقت مشخصی نمی باشد. و بستگی به زمانی دارد که به علتی آن نماز واجب شود؛مثلا نماز آیات بستگی به زلزله یا کسوف یا خسوف و یا حادثه ای دارد که پیش آمده است و نماز میت ، زمانی واجب می شود که مسلمانی از دنیا برود.

برای خوندن بقیه ی مطلب به ادامه ی مطلب بروید.


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 15 آذر 1390 ساعت 09:08 ب.ظ توسط فاطمه گل آبادی نظرات |

وقت صبح

مساله_ نزدیک اذان صبح، از طرف مشرق، شپیده ای رو به بالا حرکت می کند که آن را «فجر اول» گویند، هنگامی که آن سپیده شفاف و پهن شد،«فجر دوم» و ابتدای وقت نماز صبح است.

مساله_ وقت اذان صبح (برای نماز و روزه) در شبهای مهتابی و غیر مهتابی یکسان است و معیار ، ظاهر شدن نور شفق در افق است، هر چند بر اثر تابش مهتاب نمایان نباشد.

وقت ظهر

مساله_اگر چوب یا چیزی مانند آن را عمود بر زمین قرار دهیم، صبح که خورشید طلوع می کند، سایه ی آن به طرف مغرب می افتد و هر چه آفتاب بالا می آید سایه کم می شود، وقتی که سایه ی به کمترین مقدار رسید و رو به افزایش گذاشت،«ظهر شرعی» و ابتدای وقت نماز ظهر است.

وقت مغرب

مساله_ «مغرب» موقعی است که آفتاب غروب کند و احتیاط آن است که سرخی طرف مشرق، که بعد از غروب آفتاب پیدا می شود از بالای سر بگذرد.

وقت نیمه شب

مساله_برای محاسبه ی نیمه شب، که پایان وقت نماز عشا به دست می آید،احتیاط واجب آن است که فاصله ی بین غروب آفتاب تا اذان صبح را نصف کنیم.


نوشته شده در یکشنبه 13 آذر 1390 ساعت 08:45 ب.ظ توسط فاطمه گل آبادی نظرات |

برای آشنایی با مسائل و احکام نماز،ابتدا یادآور میشویم که نماز یا واجب است یا مستحب. نماز های واجب هم دو دسته اند:

برخی از آنها تکلیف هر روزه می باشد که باید در هر شبانه روز و در زمانهای خاصی به جا آورده شود.

 برخی دیگر نماز هایی هستند که گاهی اوقات به سبب خاصی واجب می شوند و برنامه ی همیشگی و هر روزه نیست.

مساله_ نماز های هر روزه، پنج نماز و مجموع آنها هفده رکعت است.

نماز صبح : دو رکعت

نماز ظهر: چهار رکعت

نماز عصر: جهار رکعت

نماز مغرب: سه رکعت

نماز عشا: چهار رکعت

مساله_ وقت نماز صبح از اذان صبح تا طلوع آفتاب است که در این مدت باید خوانده شود و هرچه به اذان صبح نزدیکتر باشد بهتر است.

وقت نماز ظهر و عصر از ظهر شرعی تا غروب است، و به اندازه  خواندن یک نماز چهار رکعتی از اول وقت ، مخصوص نماز ظهر و به همین مقدار که به غروب مانده مخصوص نماز عصراست.

وقت نماز مغرب و عشا از مغرب تا نصفه شب است و به اندازه ی خواندن یک نماز سه رکعتی از اول وقت، مخصوص نماز مغرب و به اندازه ی یک نماز چهار رکعتی که به نصفه شب مانده است مخصوص نماز عشا می باشد. و احتیاط آن است اگر از نصفه شب بگذرد نیت ما فی الذمه کند (یعنی آنچه خدا به او دستور داده ، خواه ادا باشد خواه قضا)


منبع: رساله ی احکام جوانان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی                                      

 


نوشته شده در جمعه 11 آذر 1390 ساعت 11:39 ب.ظ توسط فاطمه گل آبادی نظرات |

اخرین مطالب
اعمال نماز
احکام اذان واقامه
احکام مکان نماز گزار
مکان نماز گزار
پوشاندن بدن در نماز
قبله
احکام وقت نماز
وقت نماز های روزانه
اقسام نماز