تبلیغات
احکام نماز - وقت نماز های روزانه

احکام نماز

وقت صبح

مساله_ نزدیک اذان صبح، از طرف مشرق، شپیده ای رو به بالا حرکت می کند که آن را «فجر اول» گویند، هنگامی که آن سپیده شفاف و پهن شد،«فجر دوم» و ابتدای وقت نماز صبح است.

مساله_ وقت اذان صبح (برای نماز و روزه) در شبهای مهتابی و غیر مهتابی یکسان است و معیار ، ظاهر شدن نور شفق در افق است، هر چند بر اثر تابش مهتاب نمایان نباشد.

وقت ظهر

مساله_اگر چوب یا چیزی مانند آن را عمود بر زمین قرار دهیم، صبح که خورشید طلوع می کند، سایه ی آن به طرف مغرب می افتد و هر چه آفتاب بالا می آید سایه کم می شود، وقتی که سایه ی به کمترین مقدار رسید و رو به افزایش گذاشت،«ظهر شرعی» و ابتدای وقت نماز ظهر است.

وقت مغرب

مساله_ «مغرب» موقعی است که آفتاب غروب کند و احتیاط آن است که سرخی طرف مشرق، که بعد از غروب آفتاب پیدا می شود از بالای سر بگذرد.

وقت نیمه شب

مساله_برای محاسبه ی نیمه شب، که پایان وقت نماز عشا به دست می آید،احتیاط واجب آن است که فاصله ی بین غروب آفتاب تا اذان صبح را نصف کنیم.


نوشته شده در یکشنبه 13 آذر 1390 ساعت 08:45 ب.ظ توسط فاطمه گل آبادی نظرات |

اخرین مطالب
اعمال نماز
احکام اذان واقامه
احکام مکان نماز گزار
مکان نماز گزار
پوشاندن بدن در نماز
قبله
احکام وقت نماز
وقت نماز های روزانه
اقسام نماز