تبلیغات
احکام نماز - احکام وقت نماز

احکام نماز

مساله- نماز های غیر روزانه دارای وقت مشخصی نمی باشد. و بستگی به زمانی دارد که به علتی آن نماز واجب شود؛مثلا نماز آیات بستگی به زلزله یا کسوف یا خسوف و یا حادثه ای دارد که پیش آمده است و نماز میت ، زمانی واجب می شود که مسلمانی از دنیا برود.

برای خوندن بقیه ی مطلب به ادامه ی مطلب بروید.

مساله- اگر تمام نماز قبل از وقت خوانده شود و یا عمدتا نماز را قبل از وقت شروع کندف نماز باطل است.

-اگر نمازدر وقت خودش خوانده می شود،در اصطلاح احکام گویند:نماز«ادا» است و اگر نماز بعد از گذشتن وقت خوانده شود، در اصطلاح گویند:نماز «قضا» شده است.-

مساله- انسان باید نماز را در وقت معین آن بخواند و اگر عمدا در آن وقت نخواند، گناهکار است.

مساله- مستحب است انسان نماز را در اول وقت بخواند، و هر چه به اول وقت نزدیکتر باشد بهتر است، مگر آنکه تاخیر آن از جهتی بهتر باشد، مثلا صبر کند که نماز را به جماعت بخواند.

مساله- اگر وقت نماز تنگ باشد به گونه ای که اگر بخواهدمستحبات نماز را به جا آورد، بخشی از نماز بعد از وقت خوانده می شود نباید مستحبات را به جا آورد، مثلا اگر بخواهد قنوت بخواند، وقت می گذرد، نباید قنوت را بخواند.

مساله- انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند و اگر عمدا نماز عصر را پیش از نماز ظهر و نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند باطل است. ولی اگر سهوا باشد مانعی ندارد.


نوشته شده در سه شنبه 15 آذر 1390 ساعت 09:08 ب.ظ توسط فاطمه گل آبادی نظرات |

اخرین مطالب
اعمال نماز
احکام اذان واقامه
احکام مکان نماز گزار
مکان نماز گزار
پوشاندن بدن در نماز
قبله
احکام وقت نماز
وقت نماز های روزانه
اقسام نماز