تبلیغات
احکام نماز - قبله

احکام نماز

مساله- خانه ی کعبه، که در شهر مکه و در مسجدالحرام قرار دارد، «قبله» ما مسلمان هاست و نماز گذار باید رو به آن نماز بخواند.

مساله- کسی که بیرون شهر مکه و دور از آن است اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله نماز می خواند کافی است. قبله را می توان به وسیله ی قبله نما یا مساجد یا قبور مسلمانان تشخیص داد.


نوشته شده در پنجشنبه 17 آذر 1390 ساعت 09:11 ب.ظ توسط فاطمه گل آبادی نظرات |

اخرین مطالب
اعمال نماز
احکام اذان واقامه
احکام مکان نماز گزار
مکان نماز گزار
پوشاندن بدن در نماز
قبله
احکام وقت نماز
وقت نماز های روزانه
اقسام نماز