تبلیغات
احکام نماز - پوشاندن بدن در نماز

احکام نماز

پوشاندن بدن در نماز احکام خاص و جالبی داره. مطمئنم شما هم از خوندنش پشیمون نمی شید. پس به ادامه ی مطلب برید.

مساله-احتیاط آن است که مرد لباس مخصوص زنان و زن لباس مردان را نپوشد، ولی نماز با آن اشکال ندارد.

مساله-دختران و زنان ؛ باید تمام بدن را بپوشانند، ولی پوشاندن دستها و پاها تا مچ و صورت به مقداری که در وضوباید شسته شود، لازم نیست،گر چه پوشاندن آن نیز اشکال ندارد.

مساله- برای دختران و زنان پوشانیدن موهای مصنوعی و زینت ها پنهانی(مانند: دستبند وگردن بند)نیز لازم است.

مساله- لباس نمازگزار باید شرایط زیر را داشته باشد:

الف) پاک باشد.(نجس نباشد)

ب) مباح باشد.(غصبی نباشد)

ج) از اجزای مردار نباشد؛حتی کمربند و کلاه، ولی اگر آن را سر بریده باشند، هر چند مطابق دستور اسلام نباشد، پاک است و می توان در ان نماز خواند.

د) از حیوان حرام گوشت نباشد،مثلا از پوست پلنگ یا روباه تهیه نشده باشد.

مساله-علاوه بر لباس، بدن نماز گزار نیز پاک باشد.

مساله-اگر انسان بداند بدن یا لباسش نجس است ولی هنگام نماز فراموش کند و با آن نماز بخواند نمازش باطل است.

مساله- در موارد زیر اگربا بدن یا لباس نجس نماز بخواند صحیح است:

الف) نداند بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز متوجه شود.

ب) بخ واسطه ی زخمی که در بدن اوست ، بدن یا لباسش نجش شده و عوض کردن یا آب کشیدن آن هم دشوار است.

خ) لباس یا بدن نماز گزار به خون نجس شده است؛ ولی مقدار آلودگی کمتر از درهم -تقریبا به اندازه ی یک بند انگشت- است.

د) ناچار باشد که بابدن یا لباس نجس نماز بخواند،مثلا آب برای آب کشیدن آن ندارد و لباس پاک هعک ندارد.

مساله-اگر لباس های کوچک نماز گزار؛مثل دستکش و جوراب نجس باشد، و یا دستمال کوچک نجسی در جیب داشته باشد، چنانچه از اجزای مردار نباشد اشکال ندارد.

مساله- پوشیدن چادرو لباس سفید و پاکیزه ترین لباس ها و خوشبو کردن خود و دست کردن انگشتری عقیق در نماز مستحب است.

مساله- پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ و لباسی که نقش صورت دارد و باز بودن دکمه های لباس در نماز مکروه است. بهتر است در غیر نماز هم از آن ها پرهیز شود، مگر پوشیدن لباس مشکی در عزای معصومین(ع) یا بستگان.


نوشته شده در شنبه 19 آذر 1390 ساعت 09:11 ب.ظ توسط فاطمه گل آبادی نظرات |

اخرین مطالب
اعمال نماز
احکام اذان واقامه
احکام مکان نماز گزار
مکان نماز گزار
پوشاندن بدن در نماز
قبله
احکام وقت نماز
وقت نماز های روزانه
اقسام نماز