تبلیغات
احکام نماز - مکان نماز گزار

احکام نماز

مساله- مکانی که انسان بر آن نماز می خواند باید دارای شرایط زیر باشد:

الف) مباح باشد.(غصبی نباشد)

ب) بی حرکت باشد(مانند اتومبیل در حال حرکت نباشد؛ ولی در قطار و هواپیما اگر انسان بتواند تعادل خود را حفظ کند و سمت قبله را رعایت نماید نماز خواندن مانعی ندارد.)

ج) جای آن تنگ و سقف آن کوتاه نباشد تا بتواند قیام و رکوع و سجود را بطور صحیح انجام دهد.

د) جایی که پیشانی را می گذاری(در حال سجده) پاک باشد.

ه) مکان نماز گزار اگر نجس است، تر نباشد که به بدنن یا لباس وی سرایت کند، ولی اگر خشک باشد، مانعی ندارد.

و) جایی که پیشانی  را به سجده می گذارد؛ از جای قدمهای او، بیش از چهر انگشتبسته پست تر یا بلند تر نباشد، ولی اگر شیب زمین کم باشد اشکالی ندارد.


نوشته شده در دوشنبه 21 آذر 1390 ساعت 09:42 ب.ظ توسط فاطمه گل آبادی نظرات |

اخرین مطالب
اعمال نماز
احکام اذان واقامه
احکام مکان نماز گزار
مکان نماز گزار
پوشاندن بدن در نماز
قبله
احکام وقت نماز
وقت نماز های روزانه
اقسام نماز