تبلیغات
احکام نماز - احکام مکان نماز گزار

احکام نماز

مساله- در حال ناچاری نماز خواندن بر چیزی که حرکت می کند، مانند اتومبیل و در جایی که سقف آن کوتاه است و یا جایش تنگ است، مانند سنگر، اشکال ندارد.

مساله- باید در نماز، زن عقب تر از مرد بایستد و جای سجده او از جای سجده ی مرد کمی عقب تر باشد و گرنه نماز باطل است. در این حکم محرم و غیر محرم تفاوتی ندارد، ولی اگر میان زن و مرد دیوار یا پرده یا مانند آن باشد یا به اندازه ی ده زراع (تقریبا 5 متر) فاصله باشد، اشکال ندارد.

مساله- اگر زن در کنار مرد یا جلوتر بایستد و باهم وارد نماز شوند نماز هر دو باطل است اما اگر یکی قبلا وارد نماز شود، نماز او صحیح و نماز دومی باطل است.

مساله- انسان باید رعایت ادب را بکند و جلوتر از قبر پیغمبر(ص) و امامان(ع) نماز نخواند، و اگر موجب هتک احترام شود، نماز باطل است.

مساله- مستحب است، انسان نمازهای واجب را در مسجد بخواند، و در اسلام بر این مساله سفارش بسیار شده است.

رساله ی احکام جوانان (حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی)


نوشته شده در چهارشنبه 23 آذر 1390 ساعت 09:57 ب.ظ توسط فاطمه گل آبادی نظرات |

اخرین مطالب
اعمال نماز
احکام اذان واقامه
احکام مکان نماز گزار
مکان نماز گزار
پوشاندن بدن در نماز
قبله
احکام وقت نماز
وقت نماز های روزانه
اقسام نماز